Використання персональних даних

Надаючи свої персональні дані Користувач дає згоду на обробку, зберігання і використання своїх персональних даних на підставі Закону України "Про захист персональних даних" (далі - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text)в наступних цілях:

  • Здійснення клієнтської підтримки.
  • Отримання Користувачем інформації про маркетингові події.
  • Проведення аудиту та інших внутрішніх досліджень з метою підвищення якості послуг, що надаються.
  • Під персональними даними мається на увазі будь-яка інформація особистого характеру, що дозволяє встановити особу Користувача / Покупця така як:

      - Прізвище ім'я по батькові

      - Дата народження

      - Контактний телефон

      - Адреса електронної пошти

      - Поштова адреса

Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог законодавства.

Компанія зобов'язується не передавати отримані персональні дані третім особам, за винятком таких випадків:

  1. По запитам уповноважених органів державної влади України тільки на підставах та в порядку встановленим законодавством України
  2. Стратегічним партнерам, які працюють з Компанією для надання продуктів і послуг, або тим з них, які допомагають Компанії реалізовувати послуги споживачам. Ми надаємо третім особам мінімальний обсяг персональних даних, необхідний тільки для надання необхідної послуги або проведення необхідної транзакції.

Компанія залишає за собою право вносити зміни в односторонньому порядку в справжні правила, за умови, що зміни не суперечать чинному законодавству України. Зміни умов справжніх правил вступають в силу після їх публікації на Сайті.