Угода користувача

Угода про надання послуг сайту domarket.ua

Справжня Угода регулює відносини по користуванню інтернет-ресурсом з адресою domarket.ua (іменованому надалі «Сайт») між domarket.ua (іменованому надалі «Виконавець») і юридичною або фізичною особою, яка використовує Сайт з метою пошуку, перегляду та / або розміщення оголошень (далі - «Користувач»).

Реєструючись на Сайті domarket.ua  або використовуючи Сайт domarket.ua для пошуку/перегляду оголошень, Користувач погоджується з Угодою (далі по тексту «УК») і приймає на себе зазначені в ній права і обов'язки, пов'язані з використанням Сайту domarket.ua.

Розміщення на Сайті domarket.ua оголошень, які не/або спрямовані на здійснення підприємницької діяльності, є безкоштовним, якщо інше прямо не вказано на Сайті і / або в УК і / або Оферті. При відсутності спеціальної вказівки на Сайті і / або в УК і / або Оферті, вірним є також і зворотне: безкоштовне оголошення, подане Користувачем, прямо вказує на те, що воно подано не в зв'язку і не/або з метою здійснення ним підприємницької діяльності. Користувачі зобов'язані сумлінно використовувати можливості Сайту і не допускати розміщення оголошень, які не відповідають реальним цілям користувачів.

Терміни, що вживаються в цій УК:

Інтернет-ресурс – сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів та інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет і відображається в певній текстової, графічної або звукової формах. Інтернет-ресурс доступний для користувачів мережі Інтернет за допомогою доменного імені і (UniformResourceLocator)–унікальної електронної адреси, що дозволяють здійснювати доступ до інформації та програмно-апаратного комплексу або через відповідний мобільний додаток.

Сайт - це Інтернет-ресурс, що дозволяє Користувачеві розміщувати, шукати, переглядати Оголошення. Всі права на Сайт належать Виконавцю.

Особистий кабінет Користувача на Сайті (далі - «Особистий кабінет») - інтерфейс доступу до управління розміщеннями оголошень Користувача, іншими послугами, їх оплаті, вчинення інших, передбачених на Сайті дій з інформаційними матеріалами. Вхід здійснюється із застосуванням реєстраційних даних Користувача.

Реєстраційні дані - ідентифікаційні дані Користувача, призначені для доступу Користувача до особистого кабінету. Реєстраційні дані складаються з: логіна (в якості логіна використовується e-mail Користувача), пароля, контрольного питання і відповіді на контрольне запитання (використовується, в разі якщо Користувач забув пароль) .Також Користувач може авторизуватися через соціальну мережу Facebook та інші соціальні мережі доступні на момент реєстрації,

Оголошення – інформаційне повідомлення Користувача Сайту, щомістить інформацію про об’єкт (включаючи контактну інформацію, зображення і будь-яку супутню інформацію), щорозміщується Користувачем на Сайті, адресована невизначеному колу осіб.

Об’єкт-будь-який об’єкт, послуга, пропозиція про оренду/продаж/обмін чи інші пропозиції, щодо якої Користувач розміщує на Сайті Оголошення.

  1. Предмет угоди

1.1 Виконавець пропонує Вам свої послуги на умовах, що є предметом цієї угоди.

1.2 Угода може бути змінена Виконавцем без попередження. Нова редакція Правил користування вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією УК.

1.3. Чинна редакція УК, а так само інших документів, що регулюють правила використання Сайту і надання послуг Сайту, завжди знаходиться на Сайті і доступна всім Користувачам.

  1. Опис послуг

2.1. Сайт є Інтернет-майданчиком у форматі Маркетплейс, що дозволяє Користувачеві самостійно на свій страх і ризик розміщувати пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб на вчинення правочину щодо Об’єкту/товару/послуги, яким Користувач має право розпоряджатися (робити пропозиції), а іншим користувачам Сайту приймати чи не приймати на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції, розміщені на Сайті Користувачем, укладати чи не укладати відповідну угоду з Користувачем, який розмістив Оголошення на Сайті.

Виконавець ні в якій мірі не може вважатися і не є організатором угоди, покупцем, продавцем, посередником, агентом або представником будь-якого користувача сайту і/або іншою заінтересованою особою стосовно пропонованої/укладеної між користувачами Сайту угоди. Все що здійснюються завдяки розміщенню Користувачем Оголошення на Сайті угоди між користувачами Сайту укладаються і виконуються без прямої або непрямої участі Виконавця.

2.2. Виконавець не дає Користувачеві ніяких гарантій того, що будь-які пропозиції, зроблені користувачам Сайту за допомогою розміщення Оголошення на Сайті, або з використанням контактної інформації, що знаходиться в Оголошенні, будуть отримані і розглянуті іншими користувачами Сайту.

2.3. Користувач зобов'язується дотримуватися обачності при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду, самостійно засвідчує, що пропозиція, що міститься в Оголошенні на Сайті, є дійсною і законною.

2.4.Виконавець також надає платні послуги за допомогою Сайту, надання яких регулюється публічної офертою.

2.5.Надання платних послуг Сайту регулюється публічної офертою, з якою Користувач погоджується при оплаті платних послуг.

  1. Права і обов'язки Виконавця

3.1.Права

3.1.1 Інформація, що надійшла на Сайт, вважається власністю Виконавця. Виконавець не несе ніяких зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності щодо цієї інформації, якщо немає письмової домовленості з Користувачем про зворотні умови або відповідних вимог чинного законодавства.

3.1.2 Інформація, що міститься на Сайті, не може бути відтворена чи використана для публікацій без письмового дозволу Виконавця, якщо на сторінці, що містить таку інформацію, явно не вказано інше. Копіювання інформації, що міститься на Сайті, може здійснюватися тільки фізичними особами для особистого користування.

3.1.3 За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати, що виникли в зв'язку з використанням Сайту або неможливістю його використання.

3.1.4. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд проводити вибіркову перевірку Оголошень на предмет дотримання Користувачем цієї УК, в тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, в тому числі в разі отримання скарг від третіх осіб про такі порушення, Виконавець має право визначати якість оголошень, їх відповідність вимогам УК і законодавства України, призупиняти або припиняти доступ Користувача до тих чи інших сервісів Сайту, включаючи відхилення або блокування оголошення та/або доступу Користувача до особистого кабінету без повідомлення Користувача про це. За рішенням Виконавця блокування оголошень і/або реєстраційних даних Користувача на Сайті може бути тимчасовим або постійним, в залежності від обсягу і кількості допущених Користувачем порушень цієї Угоди користувача і інших, встановлених Виконавцем правил використання Сайту. У разі усунення Користувачем допущених порушень, Виконавець має право відновити заблоковане раніше Оголошення або доступ Користувача до особистого кабінету.

3.1.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати цю УК та інші документи, що регулюють правила використання Сайту і надання послуг Сайту. Нова редакція зазначених документів вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією відповідного документа.

       3.2 Обов’язки

В рамках цієї Угоди користувача Виконавець зобов'язується:

3.2.1 Надавати можливість Користувачеві розміщувати Оголошення на Сайті, проводити пошук Об'яв інших користувачів, що знаходяться в базі Сайту, згідно з правилами і обмеженням, встановленим Виконавцем на даний момент часу.

3.2.2 Надавати можливість Користувачеві управляти доступом до свого Оголошення і встановлювати інші налаштування, доступні для користувачів в певний момент часу через його особистий кабінет.

3.2.3 Надати Користувачу можливість видалити Оголошення та/або свої реєстраційні дані в будь-який момент на свій розсуд.

3.2.4 Надавати Користувачу можливість повністю видалити всю інформацію, розміщену ним на Сайті через особистий кабінет на Сайті в будь-який момент на свій розсуд.

  1. Зобов'язання Користувача при реєстрації

В рамках цієї Угоди користувача Користувач зобов'язується:

4.1 Знати і дотримуватися Правил публікації оголошень, які є невід'ємною частиною УК.

4.2 Не розміщувати будь-яким способом, за допомогою Сайту, інформацію в порушення законодавства України і міжнародного законодавства.

4.3 Не розміщувати свідомо недостовірну інформацію.

4.4 Не розміщувати і/або передавати, використовуючи Сайт, матеріали і/або інформацію, в разі, якщо Користувач не має на це відповідних прав. Це стосується матеріалів, захищених авторськими правами, торговими марками, патентами, а також угодами про нерозповсюдження інформації, конфіденційності, об’єктів для реалізації яких необхідно отримання відповідних дозволів, у разі відсутності таких дозволів і тому подібними.

4.5 Не порушувати інформаційну безпеку Сайту.

4.6 Не впроваджувати виконуваний код на стороні Користувача, будь-які об'єкти, використовувати frame і iframe, каскадні таблиці стилів, html-код.

4.7 Не представлятися чужим ім'ям або від чужого імені (приватної особи або організації). Не вводити в оману інших користувачів і адміністрацію Сайту щодо своєї ідентифікації будь-яким способом.

4.8 Не знищувати та/або не змінювати будь-які матеріали на Сайті, автором яких Користувач не є.

4.9 Не використовувати інформацію про телефони, поштові адреси, адреси електронної пошти для цілей інших, ніж тематика сайту (пошук, перегляд і розміщення Оголошень).

4.10 Не реєструватися, використовуючи чужу e-mail адресу, або адресу, на яку у Користувача немає права використання.

4.11 Не передавати пароль на доступ до особистого кабінету третім особам. Користувач повністю несе відповідальність за весь збиток, заподіяний йому третіми особами, що виник внаслідок навмисної або ненавмисної передачі Користувачем пароля від особистого кабінету іншій особі. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля і будь-яке використання Сайту за допомогою його пароля.

4.12 Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується отримувати на зазначену ним електронну поштову адресу повідомлення інформаційного та рекламного характеру від Виконавця і його партнерів, відмовитися від яких можна натисканням кнопки "відписатися".

4.13. При відвідуванні Сайту відбувається збереження cookies-файлів Користувача з метою аналізу поведінки Користувача на Сайті, визначення інтересу Користувача і оптимізації кампанії рекламних повідомлень. Cookies-файл-текстовий файл, що відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері Користувача, використовується для аутентифікації Користувача, відстеження стану його сеансу і зберігання статистики про використання користувачами сайтів в мережі Інтернет. При відвідуванні Сайту Користувач погоджується на збереження його cookies-файлів і передачу їх третім особам з метою аналізу поведінки Користувача на Сайті і отримання ним цільових рекламних повідомлень. Користувач погоджується на отримання ним цільової реклами відповідно з обробленими даними, отриманими при аналізі його cookies - файлів. Користувач може відмовитися від збереження cookies - файлів шляхом зміни налаштувань в параметрах приватності конфіденційності особистих даних (в залежності від термінології браузера) використовуваного ним веб-браузера.

  1. Правила розміщення Оголошень на Сайті

5.1 Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в оголошеннях, несуть їх подавачі (користувачі, які розмістили Оголошення). Виконавець не зобов'язаний здійснювати попередню перевірку оголошень, розміщених і/або розповсюджуваних Користувачем за допомогою Сайту. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням, поширенням і пошуком оголошень, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такої.

5.2 Виконавець залишає за собою право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні і/або розповсюдженні їм Об'яв, а також видаляти Оголошення з Сайту, без попереднього повідомлення Користувача і пояснення причин.

5.3 Виконавець має право змінювати вимоги до змісту і умов розміщення оголошень.

5.4 Виконавець залишає за собою право редакторської обробки Об'яв в цілях додання їм якостей, зручних для читацького сприйняття.

5.5 Виконавець залишає за собою право не вступати в листування з авторами оголошень.

5.6. Розміщуючи на сайті Оголошення, що містить зображення (в тому числі фотографію), Користувач надає Виконавцю право використання зазначеного зображення наступними способами: розміщення і поширення в мережі Інтернет та/або з використанням електронної пошти для інших осіб-користувачів мережі Інтернет. Місце, час, аудиторія, сайти, серед яких/на яких буде здійснюватися поширення/розміщення зазначених зображень визначається Виконавцем самостійно на свій розсуд. При цьому Виконавець не гарантує таке розміщення і поширення, а також звернення третіх осіб-користувачів мережі Інтернет до Користувача по Оголошенню Користувача; розміщення зображення в якості рекламного матеріалу Виконавця в мережі Інтернет.

Зазначене вище право використання передається Виконавцю Користувачем безоплатно, без обмеження території, з моменту розміщення на Сайті Користувачем Оголошення, що містить відповідне зображення, на весь термін дії виключного права на зображення, з можливістю передавати вказане право третім особам. Можна налаштувати використання зображень без зазначення імені автора, а також гарантує, що зазначені зображення не порушують прав третіх осіб.

5.7  До публікації на Сайті не допускаються Оголошення:

5.7.1 Зміст яких порушує законодавство України (містять пропаганду насильства, расової ненависті,  порнографію тощо.).

5.7.2 Зміст яких порушує загальноприйняті норми моралі і моральності.

5.7.3 Інформація в яких суперечить Політиці сайту і Правил розміщення Оголошень на Сайті.

5.7.4. Містять пропозицію про об’єкт/послугу, для реалізації якого потрібне отримання спеціальних дозволів, при відсутності таких дозволів.

5.7.5. Містять пропозицію про об’єкт/послугу, використання якого обмежено або заборонено чиним законодавством України і або міжнародними угодами.

  1. Доступ до особистої інформації користувачів

6.1 Вся інформація, що міститься в розміщених Користувачем оголошення на сайті є загальнодоступною, за винятком пароля для доступу до особистого кабінету і міститься в даному розділі інформації. Розміщуючи на Сайті Оголошення, Користувач розуміє, що розміщена інформація публікується їм на Сайті у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення будь-якому відвідувачу Сайту (необмеженому колу осіб), що знаходиться в будь-якому місці, з пристрою, що має вихід в мережу Інтернет. Відповідно, Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з таким розміщенням інформації, в тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти до списків для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраїв, ризик потрапляння телефонного номера до SMS-спамерів і/або SMS-шахраям і інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.

6.2 Доступ Користувача до зміни інформації, що міститься в Оголошенні, проводиться ним тільки на основі унікальних логіна і пароля, обраних Користувачем при реєстрації на Сайті. Відповідальність за збереження пароля несе сам Користувач.

6.3 При втраті пароля доступу Користувач має можливість отримати нагадування/відновлення/генерацію пароля на електронну пошту, вказану ним при реєстрації, і увійти в особистий кабінет.

6.4 Виконавець докладає всіх можливих зусиль для того, щоб уникнути несанкціонованого використання персональної інформації користувачів Сайту. Однак Виконавець не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональної інформації Користувача, яка виникла через: технічну несправність у программному забезпеченні, серверах або комп'ютерних мережах, які перебувають поза контролем Виконавця; перебоїв в роботі Сайту, пов'язаних з навмисним або ненавмисним використанням Сайту не за призначенням третіми особами, передачі паролів або інформації з сайту (в тому числі ненавмисної) Користувачами іншим особам, які не мають доступу до цієї інформації в силу умов реєстрації та укладених договорів з Виконавцем.

6.5. Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання Виконавцю або розміщенні у відкритому доступі персональних та інших відомостей про себе (прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім Користувача, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, а також будь-яка інша інформація, надана Користувачем при використанні Сайту) для цілей виконання цієї угоди користувача.

6.6. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується на збір, обробку, зберігання і використання запроваджених ним особистих даних (ПІБ, телефон, e-mail та ін.) Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон 2297). Користувач також погоджується на передачу цих даних третій особі, якщо третя особа є партнером domarket.ua і надає інформаційні системи для надання користувачам додаткових послуг.

Передача даних третій особі в такому випадку повинна здійснюватися з використанням засобів автоматизації, що забезпечують адекватний захист прав суб'єктів цих даних, а інформаційна система на стороні третьої особи повинна володіти відповідним сертифікатом. Транскордонна передача даних можлива тільки в тому випадку, якщо в іноземній державі, на якій розташовані сервера інформаційної системи, забезпечується адекватний захист прав суб'єктів персональних даних. Користувач може в будь-який момент деактивувати свій аккаунт, звернувшись в службу підтримки domarket.ua.

6.7 Доступ Користувача до зміни особистої інформації, що міститься в профілі (Прізвище, Ім'я, по батькові та ін.) Проводиться тільки на основі унікальних логіна і пароля, введених Користувачем при реєстрації.

  1. Використання матеріалів Сайту

7.1 Кожен користувач Сайту відповідає за інформацію, що розміщується від його імені і за наслідки цього розміщення.

7.2 Сайт є лише засобом для передачі інформації і Виконавець ні в якому разі не несе відповідальності за її достовірність і актуальність.

7.3 Виконавець докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити з Сайту недбалу, неактуальну або свідомо неповну інформацію, проте, в кінцевому рахунку, відповідальність за неї лежить на особах, які її розмістили.

7.4 При передрукуванні та іншого використання матеріалів Сайту посилання на Сайт обов'язкове.

7.5 У випадку, якщо Користувач зберігає оголошення або частину інформації, що міститься в Оголошенні у своїй власній базі даних поза Сайту, то відповідальність за це несе Користувач в рамках Закону «Про персональні дані», як оператор персональних даних.

7.6 Не допускається використання програмних засобів (скриптів, роботів) для зчитування інформації з сайту.

7.7 Логотип, назва, елементи дизайну, оформлення і загальний зовнішній вигляд сайту є власністю Виконавця і їх використання заборонено.

  1. Гарантії та відповідальність

8.1. Оскільки Користувач самостійно, на власний розсуд і без контролю з боку Виконавця розміщує Оголошення на Сайті, які можуть носити рекламний характер, то Користувач вважається рекламодавцем і розповсюджувачем по відношенню до всіх Об'яв, розміщених ним на Сайті з усіма можливими наслідками, передбаченими Закону України "Про рекламу" і КУпАП.

8.2. Розміщуючи на Сайті Оголошення, Користувач гарантує, що він має право на продаж зазначеного в оголошенні Об’єкту/товару/послугу, в тому числі, що Об’єкт/товар/послуга не знаходиться під забороною на відчуження, не є предметом судового спору та наявність правовстановлюючих документів. Користувач самостійно несе відповідальність за порушення зазначених у цьому пункті гарантій. Виконавець має право запросити у Користувача підтверджуючі документи на Об’єкт/товар/послугу (правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності, доручення від власника таких об’єктів/товарів/послуг на представництво інтересів та виконання певних дій ), зазначений у відповідному Оголошенні.

У разі неподання Користувачем підтверджуючих документів на Об’єкт, Виконавець має право зняти відповідне оголошення з Сайту без застосування до Виконавця будь-яких штрафних санкцій.

8.3. Користувач несе відповідальність за відповідність змісту розміщеного їм Оголошення з чинним українським законодавством в тому числі, але не обмежуючись законом «Про рекламу». У разі пред'явлення до Виконавця претензій третіми особами (включаючи, але не обмежуючись державними органами), щодо розміщеного Користувачем Об’єкту зазначеного у відповідному Оголошенні, Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок урегулювати такі претензії, а в разі виникнення в зв'язку з вищевказаними претензіями у Виконавця збитків, відшкодувати їх Виконавцю в повному обсязі.

8.4. Оскільки ідентифікація користувачів Інтернет-сайтів ускладнена з технічних причин, Виконавець не відповідає за те, що зареєстровані користувачі є дійсно тими людьми Фізичними/юридичними особами, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливі збитки, заподіяні Користувачеві або іншим особам з цієї причини.

8.5. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач усвідомлює і приймає ризики, пов'язані з можливою недостовірністю розміщеної на Сайті інформації, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому, що загрожує, образливою, завідомо неправдивою, грубою, непристойною і самостійно приймає рішення про можливість для себе використовувати сайт.

8.6. Виконавець не гарантує, що опубліковані Користувачем Оголошення будуть переглянуті певною кількістю користувачів Сайту або хоча б одним.

8.7. Виконавець не гарантує, що програмне забезпечення, сервери та комп'ютерні мережі, які використовуються Сайтом вільні від помилок і комп'ютерних вірусів. Якщо використання Сайту спричинило за собою втрату даних або псування устаткування, Виконавець не несе за це відповідальності.

8.8. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача, що порушує цю Угоду і/або умови інших правил використання Сайту або розміщення оголошень, як в цілому, так і в частині, в тому числі припинити або тимчасово призупинити доступ Користувача в особистий кабінет.

8.9. Всі суперечки, що виникли в рамках цієї УК, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця відповідно до законодавства України. Ця угода не може розумітися, як встановлення між Виконавцем і Користувачем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.